Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển – Người đã ra đi với dòng sông

Viết về anh phải đề cập đến khía cạnh nào đây? Là một nhạc sĩ? Vâng, một nhạc sĩ “đóng đinh” vào âm nhạc bằng bài hát Thu, hát cho người. Một nhà văn, một nhà viết trào phúng? Hay một nhà báo, một thầy giáo, một nhà Kim Dung học, một dịch giả? Muốn … Đọc tiếp