“Túy Ca” (Châu Kỳ & thơ Trương Minh Dũng) – Mượn rượu quên sầu, mượn cơn say quên đi niềm đau chôn giấu

Trên đời này, sau mảng đề tài muôn thuở về tình yêu đôi lứa hay về quê hương đất nước, thì đề tài về “Rượu” cũng được đề cập đến rất nhiều. Người ta nói: “Nam vô tửu như kỳ vô phong”  nhưng cũng có câu khác mà chúng ta cần phải nhớ: “Ẩm tửu … Đọc tiếp