Những nàng ca sĩ tên Phương nổi tiếng của phòng trà ca nhạc Sài Gòn trước 75

“Lò” Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức đã đào tạo nhiều nữ ca sĩ cho phòng trà Sài Gòn lúc ấy. Đặc biệt, như để tạo dấu ấn, tên của các nữ ca sĩ ấy đều bắt đầu bằng chữ Phương (chỉ trừ nữ ca sĩ Hoàng Oanh). Phương Hồng Ngọc – Bé út … Đọc tiếp