Hoàn cảnh sáng tác ca khúc “Sầu lẻ bóng” của nhạc sĩ Anh Bằng – Dùng nhạc thay lời muốn nói.

Nhạc sĩ Anh Bằng có tên thật là Trần An Bường, sinh năm 1926, lớn lên tại tỉnh Thanh Hóa. Ông đã theo học tại một trường trung học ở Hà Nội trước khi theo gia đình di cư vào Nam năm 1954 và sinh sống ở Bà Chiểu (Sài Gòn) cho đến năm 1975. … Đọc tiếp