“Cảm Ơn” (Ngân Khánh) – Giai điệu từ trái tim của người lính chiến nơi tiền tuyến…

Người ta luôn truyền tai nhau rằng: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” – Mất mát gì đâu một lời cảm ơn chân thành dành cho người khác, hai tiếng CẢM ƠN tuy giản dị nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Cám ơn là … Đọc tiếp