“Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời” – Bức tường ngăn cách giàu nghèo chưa bao giờ được xóa bỏ…

Không biết từ khi nào, mà số nghèo luôn là bức tường ngăn cách đôi lứa yêu nhau, nếu không vì chàng nghèo nàng vì bạc tiền mà bỏ đi cùng người khác, thì cũng là đồng tiền làm đôi lứa chẳng thể dễ chịu cùng nhau. Nếu nói đồng tiền cũng góp phần quan … Đọc tiếp