“Mộng Dưới Hoa” – Tình là mộng ảo, khi tỉnh giấc xung quanh chỉ hiu quạnh mình ta…

Trong nền tân nhạc Việt Nam, nghệ thuật mang những ý thơ lồng vào những nốt nhạc, thêm một chút giai điệu trầm bổng để hát lên thành những nhạc khúc được gọi là phổ nhạc. Có người nhận xét, phổ nhạc chính là sự đồng điệu và đồng cảm của nhà thơ và nhạc … Đọc tiếp