“Gặp Nhau Làm Ngơ” – Tình nào đẹp bằng tình đầu, Tình nào nhớ bằng tình đầu.

Ai trong chúng ta mà chẳng có cái gọi là “tình đầu”, vì không có tình đầu thì sao có được tình yêu chân chính. Tình đầu luôn là những điều gì đó trong sáng nhất, tươi đẹp nhất, bởi chẳng hề có sự toan tính hay vụ lợi mà chỉ có sự thật lòng … Đọc tiếp