“Con Thuyền Không Bến” – Chỉ nghe giai điệu thôi đã đủ thấy sầu rồi!

Cố Nhạc Sĩ Đặng Thế Phong sinh năm 1918, tại thành phố Nam Định, là con thứ 2 của ông Thông phán sở trước bạ Đặng Hiển Thể , nhưng không may bố bị mất sớm, gia đình túng thiếu. Đặng Thế Phong phải bỏ dở khi đang học năm thứ hai bậc thành chung. … Đọc tiếp